Committees
 Consultant
 Zhangqun Ye Yanqun Na Zeyu Sun Guang Sun Jianye Wang Chuize Kong
 President
 Yinghao Sun
 Gyung Tak Mario Sung (Korea)
 Seiji Naito (Japan)
 Vice President
 Jian Huang Hanzhong Li
 Executive President
 Chaozhao Liang
 Vice Executive President
 Yuping Zhu Chengmin Ma
 Academic Committee
 Asian Society of Endourology (ASE)
 Gyung Tak Mario Sung (Korea) Guan Chou (Malaysia)
 Yewlam Chong (Singapore) David Nguyen Hoang Duc (Vietnam)
 Bannakij Lojanapiwat (Thailand) Michael YC Wong (Singapore)
 Rajeev Kumar (India)
 East Asian Society of Endourology (EASE)
 Hyung Keun Park (Korea) Gyung Tak Mario Sung (Korea)
 Hyeon Hoe Kim (Korea) Seiji Naito (Japan)
 Toshiro Terachi (Japan) Tadashi Matsuda (Japan)
 Jose Vicente Prodigalidad (Philippines) Ernesto Gerial (Philippines)
 Joel Aldana (Philippines) Xin Gao (China)
 Changjun Yin (China) Yuanjie Niu (China)
 Allen W. Chiu (Chinese Taipei) Shiou-Sheng Chen (Chinese Taipei)
 Yen-chuan Ou (Chinese Taipei) Shukeung Li (Hong Kong, China)
 Berry Fung (Hong Kong, China) Eddie Chan (Hong Kong, China)
 Dominic Tai (Hong Kong, China)
 Chinese Urological Association (CUA)
 Qiang Ding Chuize Kong Jianye Wang Xiaofeng Wang Zhangqun Ye Guang Sun
 Yinghao Sun Yanqun Na Bo Song Hanzhong Li Hong Li Shan Chen
 Dalin He Shujie Xia Jian Huang Yiran Huang Liping Xie Lulin Ma
 Dongwen Wang Wei Zhang Tiejun Pan
 Organizing Committee
 National Academic Group
 Ziming Wang Chuize Kong Jiansong Wang Chunxi Wang Xiuheng Liu Yinghao Sun
 Jianbin Bi Xiaohou Wu Xu Zhang Xun Li Hanzhong Li Liming Li
 Xu Gao Xiaojian Gu Shujie Xia Changjun Yin Xiaoming Cao Chaozhao Liang
 Jian Huang Hongxu Huo Qiang Wei
 Local Academic Group
 Qingwen Li Shuchuan Jiang Lin Qi Jiufa Chen Yisheng Chen Denglun Yang
 Zheng Lin Jun Fang Dayi Deng Moze Tong Yuanping Ye Chao Guan
 Bin Liu Jianjun Lv Ming Zhu Yongshi Zhu Jinsong Zhu Qi Wu
 Rentao Zhang Yufeng Zhang Chaozhi Li Daqiang Yang Hong Shen Jun Chen
 Wensheng Zhou Qichuan Zheng Dawei Geng Fazheng Liang Zongwu Zhang Renyi Shu
 Qingsheng Ge Jie Han Pengcheng Xu Daoxi Zhang
 Logistic Group
 Xiansheng Zhang Jun Zhou Haoqiang Shi Guiyi Liao Qiang Xuan Mingfeng Shao
 Hongbing Chen Dong Cheng Junhua Du
 Secretariat
 Zongyao Hao Song Fan Sheng Tai Li Zhang Zhiguo Tang Xiaoqi Liu
 General Coordinator
 Chaozhao Liang Yuping Zhu Qingwen Li Shuchuan Jiang Chengmin Ma Jiufa Chen
 Yang Ren Xu Gao
© Chinese Medical Association  Chinese Urological Association
Add: Room. 226, Dongsi Xidajie, Dongcheng District, Beijing, China  
Zip code: 100710
Tel: 010-8515 8473
Email: info@cmacua.org | Website: www.cmacua.org