Contact us
Secretariat
Department of Urology, The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
Address: No. 218, Jixi Ave., Hefei, Anhui, China
Zip Code: 230002
Dr. Zongyao Hao | 139 5699 9615 | haozongyao@163.com
Dr. Song Fan      | 139 5690 2963 | songfan1981@163.com
Dr. Sheng Tai     | 183 5515 9268 | shengtai8@gmail.com  
© Chinese Medical Association  Chinese Urological Association
Add: Room. 226, Dongsi Xidajie, Dongcheng District, Beijing, China  
Zip code: 100710
Tel: 010-8515 8473
Email: info@cmacua.org | Website: www.cmacua.org